Friday, November 6, 2009

Data e Laporan j-QAF Oktober

Terima kasih kepada semua yang mengambil tindakan. Terima kasih kepada Us. Nazmi yang membantu menyelaraskan Data.
Beberapa perkara yang perlu diambil perhatian..
a. Masih terdapat sekolah yang tidak berhati-hati ketika memasukkan data.
b. Tidak mengikut arahan dengan betul menyebabkan terdapat banyak ralat.
c. Terdapat guru yang memasukkan data secara tergesa-gesa atau cuai. Membebankan JU (us Nazmi)

Sebagai pegawai yang bertanggungjawab kami mat kesal dengan sikap sesetengah guru data j-QAF berulangkali melakukan kesilapan yang sama...Mohon perubahan untuk kepentingan bersama!

No comments:

Post a Comment