Monday, November 9, 2009

Analisis Keputusan Sijil Pendidikan Islam Tahun 6 Daerah Manjung


          Keputusan Peperiksaan Sijil Agama Tahun 6 telah dikeluarkan dan murid-murid elah menerima sijil masing-masing. Alhamdulillah Daerah manjug mencapai keputusan peratus lulus yang tinggi iaitu 98.2 % bagi peperiksaan bertulis Pendidikan Islam. Walaubagai manapun peratus pencapaian A merosot 3.02 %. Mata pelajaran Jawi menunjukkan peningkatan peratus lulus.


No comments:

Post a Comment