Wednesday, March 31, 2010

Panduan Pelaksanaan Program

PROGRAM KANZUL MUFRADAT
            - Membantu pelajar menguasai perbendaharaan kata B. Arab.
            - Dilaksanakan sepanjang masa dari bulan Januari - Ogos.
            - Semua Pelajar dibekalkan dengan bahan / buku Kanzul Mufradat.

PROGRAM SMART JAWI
            - Membantu pelajar menguasai Penulisan Jawi dan B. Arab.
            - Pelajar Tingkatan 1 terlibat.
            - Dibekalkan buku Smart Jawi setiap seorang.
            - Dilaksanakan Bengkel Penulisan Jawi selama sehari.
            - Mula jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang.

LATIH TUBI SOALAN BAHASA ARAB
            - Menyediakan 9 set soalan mengikut topik.
            - Semua Pelajar Tingkatan 3 dan 5 terlibat.
            - Dilaksanakan setiap bulan bermula bulan Februari.
            - Pencapaian pelajar akan dipantau dari bulan ke bulan.
            - Tindakan susulan akan dilaksanakan melalui program ‘ I see you ’.
            - Dilaksanakan pada waktu P & P Bahasa Arab.

Soalan Selaras Bahasa Arab Pertengahan, Akhir Tahun dan 
Percubaan
- Menyediakan set soalan Bahasa Arab Pertengahan, Akhir Tahun dan   
  Percubaan PMR / SPM.
- Semua Pelajar Tingkatan 3 dan 5 terlibat.
- Dilaksanakan pada bulan April/Jun/Ogos.
- Pencapaian pelajar akan direkod dan tindakan susulan akan  
  dilaksanakan melalui Program Kepung / Pecutan Akhir.
- Dilaksanakan mengikut format peperiksaan sebenar.

Mukhayyam Bahasa Arab
            - Semua Pelajar Tingkatan 3 teribat.
            - Pelajar didedahkan dengan Penggunaan Bahasa Arab.
            - Pelajar didedahkan dengan aktiviti-aktiviti yang menarik.
            - Memupuk minat murid terhadap Bahasa Arab.
            - Dilaksanakan sehari ( Sabtu ) mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang.

Tahbibullughah
            - Semua pelajar Tingkatan 1 & 4 terlibat.
            - Program dilaksanakan untuk memupuk minat pelajar dalam B. Arab.
            - Pelajar didedahkan dengan aktiviti-aktiviti menarik.
            - Dilaksanakan sehari ( Sabtu ) mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang.

Kursus Kecemerlangan PMR & spm
            - Semua pelajar Tingkatan 3 dan 5 terlibat.
            - Pelajar diberikan motivasi untuk berjaya dengan cemerlang dalam PMR.
            - Pelajar didedahkan dengan pelbagai jenis cara pembelajaran
              cemerlang.Teknik Menjawab PMR
            - Semua pelajar Tingkatan 3 terlibat.
            - Pelajar didedahkan dengan teknik menjawab soalan bagi semua mata
  pelajaran.
- Guru Cemerlang / Pemeriksa Kertas akan memberi ceramah.
- Dilaksanakan selama 3 hari mulai jam 8.00 pagi hingga 2.00 petang.

Teknik Menjawab SPM
            - Semua pelajar Tingkatan 5 terlibat.
            - Pelajar didedahkan dengan teknik menjawab soalan bagi semua mata
  pelajaran.
- Guru cemerlang / Pemeriksa Kertas akan memberi ceramah.
- Dilaksanakan selama 3 hari mulai jam 8.00 pagi hingga 2.00 petang.

Skor A PMR / SPM
            - Pelajar yang berpotensi memperolehi 9 A terlibat.
- Program Kepung dan Pecutan Akhir dilaksanakan berdasarkan
  pencapaian pelajar.
            - Dilaksanakan mengikut semua mata pelajaran.
            - Dilaksanakan 2 hari mulai 8.00 pagi hingga 2.00 petang.

Penutup .
Diharapkan pelaksanaan Aktiviti Kecemerlangan Kelas KAA ini dapat dijalankan dengan sempurna dan berkesan ke arah pencapaian PMR & SPM yang unggul setiap tahun peperiksaan.

No comments:

Post a Comment